Milá študentka, milý študent,

pozývame Vás k účasti na medzinárodnej univerzitnej štúdii, ktorej sa účastní viacero európskych krajín vrátane Belgicka, Českej republiky, Litvy, Maďarska, Nemecka, Veľkej Británie a Ukrajiny. Samotný prieskum sa zaoberá Vašimi plánmi ohľadom Vášho života a štúdia doma alebo v zahraničí, ako aj rôznych iných oblastí študentského života.

Veľmi pravdepodobne ste sa už aj Vy niekedy v minulosti zúčastnili výskumu, ktorý jedno-rázovo sledoval náhodne vybraných respondentov. Takéto štúdie zväčša dávajú dobré informácie o danej problematike a popisujú, aký je skutočný stav. Prečo teda vypĺňať ďalší dotazník?

Tento prieskum sa pokúša ísť o krok ďalej: nepopisovať iba stav, ale aj možné dôvody, príčiny. Oslovili sme Vás, pretože si kladieme za cieľ sledovať život vysokoškolákov a vysokoškoláčok počas ich celého štúdia.
Ak budete súhlasiť, oslovíme Vás opäť s odstupom jedného roka. To je dôvod, prečo Vás žiadame o uvedenie emailovej adresy. Všetky informácie budú uchované a spracované v anonymnej podobe.       
       
7% Complete